ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಸುಣ್ಣದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಕಲ್ಲು ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಕೋಬ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸುಣ್ಣದ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಮರದ ಟಚ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಡೌಕೊ ಬ್ರಿಕ್ ಟೈಲ್ ವಕ್ರವಾದ, ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ವುಡ್ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಟೆರಾ zz ೊ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಟೈಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮರದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ವುಡ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ವುಡ್ ಸಬ್‌ಫ್ಲೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಸ್ಟೋನ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮರದ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಬ್ರೌನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಕಲ್ಲು ಪರಿಣಾಮ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಿಚನ್ ಟೈಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಬೂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಿಚನ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಹಡಿ, ಮರದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿಯ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಲೇಟ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ನಿಂಬಸ್ ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಡಾರ್ಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ವುಡ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಅಂಚುಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ ಲುಕ್ ಬಾಹ್ಯ ವಾಲ್ ಟೈಲ್, ಗೋಡೆ ಟೈಲ್, ಆಧುನಿಕ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೈಲ್, ಮಹಡಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ವುಡ್ ಗ್ರೇನ್ ಟೈಲ್, ಮರದ ಮಹಡಿಗೆ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದು, ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬೂದು ಅಂಚುಗಳು, ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ, ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಮರದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಆಂಟಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಬಾಹ್ಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಾಲ್ ಟೈಲ್, 60 ಎಕ್ಸ್ 60 ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟೈಲ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ವುಡ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ವರ್ನಾನ್ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅಂಚುಗಳು, ಮರದ ಹಲಗೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುವ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಪ್ಲ್ಯಾಶ್, ವುಡ್ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಟೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರದ ನೆಲಹಾಸು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಗೋಡೆ ಅಂಚುಗಳು, ಮಹಡಿಗಾಗಿ ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂಚುಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ ವುಡ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪುರಾತನ ಅಂಚುಗಳು, ನೇರಳೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ ವುಡ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ವುಡ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ, ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು ವೆಚ್ಚ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಲ್ಲು ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟ್ರಾವರ್ಟೈನ್ ಟೈಲ್, ಲಾಂಗ್ ವುಡ್ ಟೈಲ್ ಹಲಗೆಗಳು, ಪಿಂಗಾಣಿ 60 X 60cm ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಟೈಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಹಡಿ, ಕ್ಯಾರಾರಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ನೆಲದ ಟೈಲ್, ಬಾಹ್ಯ ವಾಲ್ ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್, ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ನೆಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಟೈಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ತಿಳಿ ಬೂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅಂಚುಗಳು, ಮರದ ಶೈಲಿಯ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಗೋಡೆ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಮರದ ಬಣ್ಣ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, 60x60 ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಮರದ ಮುದ್ರಣ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಮರದ ಬಣ್ಣ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ ಟೈಲ್ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂಚುಗಳು, ನೆಲಹಾಸು ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ವುಡ್ ಲುಕ್ ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಶವರ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಿಳಿ ಸಬ್‌ವೇ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೈಲ್ 600x300, ಬಿಳಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಿಳಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಬಿಳಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ವಾಲ್ ಟೈಲ್, ಪ್ರಕಾಶದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ಗ್ಲೋಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆ, ವುಡ್ ಸಬ್‌ಫ್ಲೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ಶವರ್ ಮಹಡಿ, ತಿಳಿ ಬೂದು ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಹೆಕ್ಸ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ತಿಳಿ ಬೂದು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಆಧುನಿಕ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಅಪ್ರಚಲಿತ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ ನೆಲದ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಬಿಳಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಶೈಲಿಯ ಅಂಚುಗಳು, ವುಡ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಟೆಸೊರೊ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಮನೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆಗಳ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಲುಕಿಂಗ್ ಟೈಲ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ವೆಚ್ಚ, ಮರದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ವೈಟ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಮುದ್ರಿತ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮೆಟ್ರೋ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೈಲ್, ವೈಟ್ ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬಿಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂಚುಗಳು, ಮರದ ಧಾನ್ಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ಹಲಗೆಗಳು, ವುಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್ಸ್, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮರದ ಪರಿಣಾಮದ ಅಂಚುಗಳು, 60x60 ಹೌಸ್ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ಸ್ಲೇಟ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಂಗಾಣಿ ವಾಲ್ ಟೈಲ್, 300x600 ವಾಲ್ ಟೈಲ್, ವೈಟ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಆಫ್, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಪಾರ್ಕ್ವೆಟ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು, ಷಡ್ಭುಜೀಯ ಮರದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಗ್ರೆಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಗ್ರೇ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಿಚನ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಅಂಚುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸಬ್‌ವೇ ಟೈಲ್ ಕಿಚನ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಲೇಟ್ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ವುಡ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ ಹಲಗೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ವುಡ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ವುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲುಕ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ವೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವುಡ್ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಿಚನ್ ಟೈಲ್, ಹೊಳಪು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಬ್ರಿಕ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಅಂಚುಗಳು, ಬೀಜ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಹೌಸ್ ವಾಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಷಡ್ಭುಜೀಯ ಪಿಂಗಾಣಿ ಅಂಚುಗಳು, ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, ಹೈ ಗ್ಲೋಸ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಮಾರ್ಬಲ್ ಲುಕ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಪಿಂಗಾಣಿ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ಸ್, 600 * 600 ಪಿಂಗಾಣಿ ಟೈಲ್, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಮಹಡಿ ಅಂಚುಗಳು, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮಹಡಿ ಟೈಲ್ 60x60, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟೈಲ್ ನೆಲಹಾಸು,